Akademie 3. věku

se poprvé konala v roce 2002 ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností, o.s.